روند قیمت رسمی مسکن در تهران

[ad_1]

میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نسبت به ابتدای سال90 حدود 14 درصد افزایش پیدا کرده و از مترمربعی یک میلیون و 800 هزار تومان در فروردین‌ماه به دو میلیون و 55 هزار تومان در دی‌ماه رسیده است. همچنین مقایسه قیمت کنونی با میانگین قیمت‌ها در سال 89 نیز از افزایش 17 درصدی قیمت مسکن حکایت می‌کند

[ad_2]

لینک منبع