ثبت نام مسکن مهر پردیس با آورده ۵ میلیون تومانی

[ad_1]

مدیر عامل شهر جدید پردیس از ثبت نام مسکن مهر در این شهر از ۱۶ خرداد ماه جاری در ۳۰ دفتر پستی تهران خبر داد و گفت: متقاضیان مسکن مهر پردیس با آورده ۱۵ تا 30 میلیون تومان ظرف ۱۸ماه صاحب مسکن می شوند

[ad_2]

لینک منبع